• Karać czy wyciągać konsekwencje?
   • Karać czy wyciągać konsekwencje?

   • 22.11.2018 08:19
   • Wszystkie badania wykazują ,że kary nie są skuteczną metodą trwałego eliminowania trudnych zachowań.

    Jedynie w przypadku ,gdy nie możemy czekać na zachowanie oczekiwane lub zachowanie niepożądane jest zagrażające trzeba zastosować karę w celu przerwania zachowania, pamiętajmy jednak .żeby karać zachowanie ,nie osobę.

    Poza tymi szczególnymi sytuacjami dużo skuteczniej działa wyciąganie konsekwencji .

   • Jak odróżnić karę od konsekwencji? -kara zakłada ,że osoba będzie doznawać dotkliwej przykrości. Kary często nie są bezpośrednio związane z niewłaściwym zachowaniem(szlaban na wyjście z powodu niewyrzucenia śmieci, odebranie telefonu za późny powrót do domu itp.).Doraźnie kary pozornie działają ,lecz na dłuższą metę uczą unikania odpowiedzialności i szukania wymówek, budzą też poczucie krzywdy i chęć odwetu.

    Konsekwencje są bezpośrednio związane z zachowaniem dziecka. Wskazują i stymulują właściwe zachowania, pozwalają doświadczyć odpowiedzialności za swoje działania.

    W repertuarze mamy następujące typy konsekwencji:

    Konsekwencje naturalne-są bezpośrednim skutkiem zachowania dziecka ,czasem trzeba wskazać na ich związek z wydarzeniem(To naturalne, że kolega którego uderzyłeś, nie chce teraz się z tobą bawić. Nie dotrzymałeś słowa ,straciłam zaufanie, kiedy nie wykonują obowiązków niech doświadczą skutków-brak przyborów  z powodu ich niespakowania –słaba ocena.

    Konsekwencje logiczne-również związane ściśle z zachowaniem, dają poczucie sprawiedliwości ,mają na celu pomóc dziecku ćwiczyć ponoszenie odpowiedzialności. Celem ich stosowania jest wyrównanie krzywdy ,lepsze rozumienie swojego zachowania i jego skutków. Może to być:

    Naprawienie szkody np. odkupienie lub naprawienie zepsutej rzeczy, posprzątanie po zrobieniu bałaganu zamiast długiej reprymendy, przejęcie zadań i obowiązków w przypadku ich nie spełnienia.

    Przeproszenie ,ale koniecznie z inicjatywy winowajcy a nie z nakazu i ze zrozumieniem za co przepraszaJ

    Odebranie lub ograniczenie przywilejów (Skrócenie czasu powrotu do domu ,po  niedotrzymaniu terminu wcześniej ustalonego, ograniczenie czasu korzystania z Internetu w związku z nadmiernym korzystaniem).

    Gdy dziecko łamie zasady

    1.Upewnij się ,że słyszało lub poroś o przypomnienie zasady lub polecenia.

    2.Ogranicz wybór :możesz ściszyć muzykę (założyć słuchawki) ,albo ją wyłączę –co wybierasz?

    3.Gdy dziecko próbuje przesunąć granice, zakończ rozmowę przypomnieniem zasady i konsekwencjami za nieprzestrzeganie.

    4.Daj szansę sobie i dziecku na ochłonięcie-Powiedz o tym szczerze-Myślę ,że potrzebujemy chwili ,żeby się uspokoić ,wróćmy do tego tematu za 5 minut.

    Więc do dzieła-kary stosujmy tylko w  sytuacjach zagrożenia ,uczmy dzieci przez stosowanie konsekwencji odpowiedzialności, dawajmy im jasne komunikaty dotyczące obowiązujących zasad.

    Konsekwencje najlepiej działają wtedy ,gdy mają logiczny związek z zachowaniem

     

   • Wróć do listy artykułów