• LIST DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE DO RODZICÓW z dnia 10 kwietnia 2019r.

    • Nadal brak porozumienia nauczycieli z rządem.

     W Szkole Podstawowej nr 5 w  Ostrołęce jest kontynuowany strajk pracowników. Przypominamy Rodzicom, że w dniach  egzaminu  gimnazjalnego ( 11,12 kwietnia ) i egzaminu  ósmoklasisty ( 15,16, 17 kwietnia )  uczniowie  pozostałych  klas  mają  DNI  WOLNE  !!!

     WAŻNA  INFORMACJA DLA  GIMNAZJALISTÓW !!!
     Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniach 11 i 12 kwietnia 2019r.

     WAŻNA  INFORMACJA DLA   ÓSMOKLASISTÓW !!! Egzamin ósmych klas odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniach  15,16 i 17 kwietnia 2019r.

     O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa codziennie poprzez szkolną stronę internetową (sp5oka.edupage.org ) i na Librusie.

      

                                                                                                 Z wyrazami szacunku,
                                                                                                     Dyrektor Szkoły

     Jolanta Gawarkiewicz

    • LIST DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE DO RODZICÓW z dnia 9 kwietnia 2019r.

    • Przypominamy, że ze względu na brak porozumienia nauczycieli z rządem w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce nadal będzie trwał strajk pracowników.         


     Informujemy Rodziców, że w dniach  egzaminu  gimnazjalnego ( 10,11,12 kwietnia ) i egzaminu  ósmoklasisty ( 15,16, 17 kwietnia )  uczniowie  pozostałych  klas  mają  DNI  WOLNE  !!! 

     WAŻNA  INFORMACJA DLA  GIMNAZJALISTÓW !!!
     Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019r.

     WAŻNA  INFORMACJA DLA   ÓSMOKLASISTÓW !!! Egzamin ósmych klas odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniach  15,16 i 17 kwietnia 2019r.

     O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa codziennie poprzez szkolną stronę internetową (sp5oka.edupage.org ) i na Librusie.

                                                                                                  Z wyrazami szacunku,
                                                                                                      Dyrektor Szkoły
                                                                                                  Jolanta Gawarkiewicz
      

    • LIST   DYREKTORA   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   NR 5 IM. ZOFII  NIEDZIAŁKOWSKIEJ  W OSTROŁĘCE DO  RODZICÓW z dnia 8 kwietnia 2019r.

    • LIST   DYREKTORA   SZKOŁY  PODSTAWOWEJ   NR 5

     IM. ZOFII  NIEDZIAŁKOWSKIEJ  W OSTROŁĘCE

     DO  RODZICÓW

     z dnia 8 kwietnia 2019r.

     Szanowni Państwo,

               Informuję, że ze względu na brak porozumienia nauczycieli z rządem w dniu 9 kwietnia 2019r. nadal w Szkole Podstawowej nr 5 w będzie trwał strajk pracowników.

                W tym dniu zapewniam jedynie opiekę nad dziećmi przebywającymi w placówce według harmonogramu rekolekcji ( podanego wcześniej ). Uczniowie przebywający w szkole  mogą skorzystać z ciepłego posiłku ( zupy ). Koszt za posiłki zaplanowane na dzień 9 kwietnia szkoła zrekompensuje w miesiącu maju ( wymagany zwrot kartek obiadowych za ten dzień).

      

              Przypominam Rodzicom, że w dniach  egzaminu  gimnazjalnego ( 10,11,12 kwietnia ) i egzaminu  ósmoklasisty ( 15,16, 17 kwietnia )  uczniowie  pozostałych  klas  mają  DNI  WOLNE !!!

      

      

     WAŻNA  INFORMACJA DLA  GIMNAZJALISTÓW !!!

     Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z harmonogramem

      w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019r.

                 O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa codziennie poprzez szkolną stronę internetową (sp5oka.edupage.org ) i na Librusie.

      

                                                                                                  Z wyrazami szacunku,

                                                                                                      Dyrektor Szkoły
                                                                                                  Jolanta Gawarkiewicz

    • LIST DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE DO RODZICÓW

    • Szanowni Państwo,

               Informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce od  poniedziałku (8 kwietnia 2019 r.) aż do odwołania mogą wystąpić trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem.

                Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńcze. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.  Istnieje zagrożenie zawieszenia nawet zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt w szkole wszystkim obecnym uczniom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja.        

                Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony. W tych dniach nie będzie zaznaczana obecność uczniów w e-dzienniku. Koszt za posiłki zaplanowane na dzień 8 i 9 kwietnia szkoła zrekompensuje w miesiącu maju ( wymagany zwrot kartek obiadowych za te dni). Uczniom, którzy będą wymagać opieki szkoły, w tych dniach zapewnię jednodaniowy ciepły posiłek ( zupę) w stołówce szkolnej.

              O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa codziennie poprzez szkolną stronę internetową (sp5oka.edupage.org ) i na Librusie.

              Jednocześnie  przypominam, że  w  parafii  pw.  św.  Antoniego w Ostrołęce w dniach 8-9 kwietnia 2019r. odbywają się REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE według wcześniej podanego harmonogramu ( godz. 10.00 msza św. z homilią dla dzieci klas 0 – 5,  godz. 11.30 msza św. z homilią dla młodzieży klas 6 – 8 oraz gimnazjalnych). Bardzo proszę, aby w miarę możliwości  opiekę nad dziećmi podczas rekolekcji sprawowali rodzice.

      

      

                                                                    Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

                                                                                                      Dyrektor Szkoły
                                                                                                  Jolanta Gawarkiewicz

    • List Mazowieckiego Kuratora Oświaty

    •  

     Warszawa, dn. 04 kwietnia 2019 r.

     Drodzy Rodzice,

     w związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli, starając się zniwelować Państwa obawy dotyczące sytuacji w tym okresie w przedszkolach i szkołach, uprzejmie informuję że przepisy prawa oświatowego regulują zadania dyrektora związane z zapewnieniem opieki uczniom w sytuacji kryzysowej, która może być wywołana strajkiem.

     Fakt przystąpienia nauczycieli do strajku nie zwalnia dyrektora z wykonania zadania polegającego na zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie szkoły. Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia. Zapewnienie opieki uczniom powinno odbywać się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

     W sytuacji przewidywanego strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców. Macie Państwo prawo do informacji, w jaki sposób przedszkole lub szkoła zapewni w tym czasie opiekę Waszym dzieciom.

     Nie wszystkie szkoły/placówki wdrożyły procedury, w efekcie których nauczyciele w nich pracujący rozpoczną strajk. Dlatego, jeżeli nie otrzymacie Państwo komunikatu od dyrektora przedszkola lub szkoły o przystąpieniu nauczycieli do strajku, bez obaw możecie przyprowadzić lub wysłać dziecko do szkoły i nie powinno spotkać się z sytuacją nieprzyjęcia lub odesłania.

     Jeżeli jednak, nie otrzymacie Państwo wystarczających informacji, a przedszkole/szkoła nie zapewni opieki dziecku na czas strajku, ten fakt można zgłosić do organu prowadzącego (odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta) oraz kuratora oświaty.

     Wierzę w Państwa wyrozumiałość, a także w sumienność i odpowiedzialność Dyrektorów przedszkoli i szkół, które pozwolą na przezwyciężenie trudnej sytuacji z poszanowaniem uprawnień uczniów i ich rodziców.

     Z wyrazami szacunku
     wz. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
     /-/
     Dorota Skrzypek
     Mazowiecki Wicekurator Oświa