• AKTYWNA TABLICA
    „Aktywna Tablica”

    Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

    Międzyszkolna Sieć Współpracy Nauczycieli została zawiązana 07 stycznia 2019 r. Członkami sieci są dwie ostrołęckie szkoły podstawowe realizujące Rządowy Program „Aktywna Tablica”.

    Międzyszkolną Sieć tworzą:

    Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce
    Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrołęce
    Koordynatorzy działań w zakresie zastosowania TIK w ramach rządowego programu Aktywna Tablica:

    – Krzysztof Budny SP nr 4

    – Adrian Matłach SP nr 5

    Terminarz spotkań koordynatorów szkół współpracujących w ramach sieci:

    31.10.2018 r. godz. 14.30      SP nr 5

    10.12.2018 r. godz. 14.30      SP nr 5

    01.03.2019 r. godz. 14.30      SP nr 4

    22.05.2019 r. godz. 11.00      SP nr 4

    Tematyka spotkań:

    Omówienie postępów w realizacji programu rządowego „Aktywna tablica”.
    Omówienie sprawozdania podsumowującego realizację projektu „Aktywna tablica”
    Wymiana doświadczeń i dzielenie się spostrzeżeniami na temat realizacji projektu.
    Omówienie wpływu zastosowania TIK w szkołach na pracę nauczycieli i uczniów.
    Omówienie spostrzeżeń z u działu nauczycieli w lekcjach otwartych organizowanych w ramach współpracy ostrołęckiej sieci szkół wykorzystujących TIK w nauczaniu.
    Nauczycielski Zespół Samokształceniowy przy SP nr 5 w Ostrołęce:

    Monitor interaktywny

    Rusłata Tkaczuk - j. angielski
    Elżbieta Ossowska - e. wczesnoszkolna
    Elżbieta Staśkiewicz - informatyka
    Jolanta Nowicka - biologia

    Funkcje wykorzystywane na lekcjach:

    Monitor interaktywny jest zamontowany w klasopracowni 24. Wykorzystywany jest podczas lekcji j. niemieckiego oraz angielskiego. Na lekcjach wykorzystywany jest do projekcji filmów (Youtube, Netflix). Nauczyciele używają go również, gdy pracują na z lekcji z Multibookiem. Podczas zajęć pomocny jest także, gdy korzystamy z różnych programów interaktywnych(Quizziz, Kahoot, Learningapps). Aby podać uczniom notatki wykorzystuje się program Libre OFFiCE.

    Monitor interaktywny zamontowany w klasopracowni numer 4 wykorzystywany jest podczas lekcji z edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego oraz religii. Podczas lekcji są wyświetlane filmy, piosenki (YouTube). Nauczyciele pracują również w oparciu o multibooki (gry dydaktyczne, plansze interaktywne). W czasie lekcji pomocny jest podczas korzystania ze stron interaktywnych: www.matzoo.pl, www.matmag.pl, www.pisupisu, www.lulek.pl, www.ortografka.pl, www.krokotak.pl, Kahoot, Lesrningapps). Notatki zapisujemy na tablicy (po zmianie trybu).

    W dn. 04.03.2018 r., 06.03.2019 r. i 08.03.2019 r. odbyły się 3 spotkania otwarte dla nauczycieli dotyczące obsługi monitora interaktywnego w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli.

    Zagadnienia omówione w ramach szkolenia:

    Ogólne informacje nt. pracy z monitorem interaktywnym.
    Zapoznanie z programami dydaktycznymi wykorzystywanymi podczas zajęć lekcyjnych.
    Jak pracować z materiałami przygotowanymi przez nauczyciela na Pen Drive.
    Praca z komputerem podłączonym do monitora interaktywnego.
    Praca z przeglądarką Internet zainstalowaną fabryczne na monitorze interaktywnym.
    Zorganizowane zostały cztery lekcje otwarte w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli z wykorzystaniem TIK:

    SP4 – 12.02.2019 r.
    Prowadzący – p. Barbara Szczubełek, edukacja wczesnoszkolna

    Temat lekcji – W leśnej  pasiece

    SP5 – 26.02.2019 r.
    Prowadzący – p. Elżbieta Ossowska, edukacja wczesnoszkolna

    Temat lekcji – Literowe zagadki

    SP4 – 12.03.2019 r.
    Prowadząca – p. Aneta Pogorzelska, język angielski

    Temat – There is a lake and a field. Opisywanie krajobrazu przy użyciu struktury there is/there are

    SP5 – 26.03.2019 r.
    Prowadzący – Rusłana Tkaczuk, język angielski

    Temat lekcji – Describing symptoms, giving advice. Opisywanie objawów, udzielanie rad- ćwiczenia w mówieniu