• Rejestr innowacji pedaggogicznych w roku szkolnym 2019/2020

    1. Dąbrowska Agnieszka "Ruch to zdrowie"

    2. Greloch-Sęk Elżbieta "Taneczna podróż"

    3. Ossowska Elżbieta "Przygoda z szachami"

    4. Kośnik Iwona "Taniec bawi, uczy i wychowuje"

    5. Majkowska Beata "Spotkania z kamishibai"

    6. Śliwowski Jarosław "Klasa taneczna"

    7. Kiernozek Anna "Ciasto-Plasto"

    8. Bakuła Milena "Zostań mistrzem kodowania"

    9. Dreas Małgorzata "Zaczarowany świat i techniki"

    10 Aneta Winczewska "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"

    11. Anna Romejko "Mnemotechniki w codziennej nauce"