• Na wniosek Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum od 1 listopada 2015 roku pojawią się "Bony na niepytanie".Na wniosek Samorządu Uczniowskiego w naszym gimnazjum od 1 listopada 2015 roku pojawią się "Bony na niepytanie". Jest to szczególne wyróżnienie dla tych uczniów, których frekwencja w ciągu miesiąca będzie równa 100%. Taki bon działa jak "koło ratunkowe", dzięki któremu posiadający go uczeń może uniknąć odpytania go przez nauczyciela podczas lekcji. Rozwiązanie to posiada wadę - bon można wykorzystać tylko jeden raz.

     

    Regulamin korzystania z "Bonu na niepytanie"

    1. Bon otrzymuje uczeń, który (w ciągu całego miesiąca kalendarzowego) zachował 100% frekwencji.

    2. Bon uprawnia szczęśliwego posiadacza do jednorazowego zwolnienia go z odpowiedzi ustnej podczas wybranej lekcji.

    3. Okres ważności bonu wynosi jeden miesiąc (data ważności znajduje się na odwrocie bonu). 

    4. Uczeń ma prawo skorzystać z bonu jedynie na początku lekcji.

    5. Bony nie zwalniają z kartkówek i sprawdzianów, nie usprawiedliwiają również braku pracy domowej.

    6. Na każdym przedmiocie uczeń może wykorzystać moc "Bonu na niepytanie" najwyżej trzy razy w ciągu roku.

    7. Bony mogą być wydawane jedynie przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.