• Skład Rady Rodziców
    rok szkolny 2018/2019

    Prezydium Rady Rodziców SP 5 stanowią:

    p. Olga Pliszka - przewodnicząca
    p. Iwona Mróz - zastępca przewodniczącego
    p. Grażyna Duszak - skarbnik

    p. Mariola Jagielska
    p. Małgorzata Kwiatkowska
    p. Katarzyna Grodzka
    p. Joanna Zecer-Radzińska

    Komisja Rewizyjna:

    p. Marek Polkowski - przewodniczący

    p. Anna Ruszczyk
    p. Joanna Markowska