• Skład Rady Rodziców
    rok szkolny 2019/2020

    Prezydium Rady Rodziców SP 5 stanowią:

    p. Iwona Mróz- przewodnicząca
    p. Małgorzata Kwiatkowska - zastępca przewodniczącego
    p. Monika Zalewska - skarbnik
    p. Kamila Małkowska - sekretarz

    p. Katarzyna Sul - członek
    p. Agnieszka Nowakowska - członek
     

    Komisja Rewizyjna:

    p. Anna Bajtkowska-Suchecka - przewodnicząca

    p. Anna Figurksa - członek
    p. Jacek Rutkowski - członek