• Konferencja pedagogiczna pt. „Doradztwo zawodowe, przywództwo i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej edukacji”
   • Konferencja pedagogiczna pt. „Doradztwo zawodowe, przywództwo i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej edukacji”

   • 19.03.2018 14:06
   • Dnia 9 stycznia 2018r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
    w Ostrołęce odbyła się konferencja pedagogiczna pt. „Doradztwo zawodowe, przywództwo i motywowanie jako wyzwania dla współczesnej edukacji”, która była realizowana przy współpracy z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku. 
   • Wśród prelegentów znaleźli się: dr Roman Gawrych - pedagog specjalny, Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, mgr Jolanta Stachurska - starszy wizytator 
    w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce, prof. zw. dr hab. Zbigniew Endler - Prorektor ds. Strategii i Rozwoju Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej 
    w Gdańsku. 
    Tematyka referatów konferencyjnych obejmowała m.in.:

    • znaczenie właściwie ukształtowanych umiejętności związanych z przywództwem, motywowaniem i dokonywaniem trafnych wyborów zawodowych w życiu jednostki 
     i społeczeństwa,
    • wskazanie cech osobowych i kompetencji lidera, do których powinien dążyć każdy, kto aspiruje do zarządzania instytucjami lub procesami edukacyjnymi,
    • przybliżenie problematyki doradztwa zawodowego w świetle przepisów prawa oświatowego,
    • analizę wyzwań dla nauczycieli i doradców zawodowych w systemie zreformowanej edukacji,
    • problematykę motywowania pracowników i jej wpływ na jakość i efektywność pracy 
     z możliwością rozwoju własnych kompetencji.

    Naszą Szkołę na Konferencji reprezentowała
    Pani Izabela Edyta Dąbrowska – doradca zawodowy 

   • Wróć do listy artykułów