• 15. ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA

    • 25.05.2005 r. nadano naszej szkole imię wybitnej ostrołęczanki – Pani Zofii Niedziałkowskiej. Z powodu pandemii zaplanowane z tej okazji uroczystości nie mogły się odbyć we właściwej formule. Dziś grób autorki monografii Ostrołęki odwiedziła delegacja, która w imieniu całej społeczności złożyła kwiaty i zapaliła znicze w hołdzie naszej Patronce.

     Zapraszamy do przypomnienia sobie życiorysu Honorowej Obywatelki Miasta oraz obejrzenia zdjęć i wspomnienie ubiegłorocznych obchodów Dnia Patronki w naszej szkole.


     prezentacja_Z_Niedzialkowska.ppsx​​​​​​​


      

     Pani Zofia Niedziałkowska urodziła się 9 listopada 1904 roku w Ostrołęce i tu mieszkała wraz z rodzicami do roku 1915. W lipcu 1915 roku wraz z rodziną została wywieziona w głąb Rosji, do Saratowa nad Wołgą, skąd wróciła w listopadzie 1918 r. Po powrocie do Polski ukończyła szkołę średnią, polskie ośmioklasowe gimnazjum im. M. Konopnickiej w Łomży. W październiku 1924r. rozpoczęła studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem profesora Stanisława Arnolda. W 1929 roku, po ukończeniu studiów, wróciła do Ostrołęki. Ówczesny burmistrz Ostrołęki zaproponował Jej założenie archiwum miejskiego i opracowanie monografii miasta, co wykonała w ciągu dwóch lat.

     W latach 30-tych przeniosła się do Warszawy, gdzie aż do wybuchu II wojny światowej pracowała w redakcji „Słownika Geograficznego Państwa Polskiego”. W czasie okupacji mieszkała w stolicy, należała do AK. Prowadziła też tajne nauczanie. Wiedziona jakimś instynktem i przywiązaniem wciąż trzymała przy sobie maszynopis dziejów swej ukochanej Ostrołęki. W ten sposób uratowała ponad sześć wieków historii swego rodzinnego miasta.

     We wrześniu 1944 r. tuż po powstaniu znalazła się w obozie w Pruszkowie, a następnie – szczęśliwym zbiegiem okoliczności – udało się Jej dotrzeć do Dąbrowy Zduńskiej, gdzie wcześniej, w początkach okupacji, często uczyła młodzież na tajnym komplecie licealnym. Tu pozostała do końca wojny.

     Po wyzwoleniu przez ponad 18 lat pracowała w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zdunach. Uczyła historii, a także geografii. Oprócz lekcji aktywnie włączała się w życie szkoły. Między innymi jeździła z młodzieżą na wycieczki, pracowała w Komitecie Rodzicielskim. Pracując w zduńskim liceum przez kilka lat dojeżdżała do Warszawy na seminaria doktoranckie prowadzone przez profesora Stanisława Arnolda.

     Kiedy w 1957 roku Polskie Towarzystwo Historyczne głosiło konkurs na prace regionalne, wydobyła swój maszynopis monografii Ostrołęki, dokonała uzupełnień i pod pseudonimem „Narew” zgłosiła na konkurs dzieje swego rodzinnego miasta. Opracowanie to uzyskało najwyższą ocenę spośród zgłoszonych prac, wyróżnienia i nagrodę. Tak zrodziła się monografia Ostrołęki.

     W 1967 roku „Ostrołęka – dzieje miasta” została wydana drukiem przez Ossolineum. W 1975 roku ukazało się drugie wydanie monografii, w 1979 – trzecie i czwarte wydanie, już po śmierci autorki – w 2002 roku.

     W 1960 roku Zofia Niedziałkowska odeszła na emeryturę, a w 1963 roku przeniosła się do Łowicza i na pół etatu pracowała w łowickich liceach.

     Od 1973 roku do końca życia pracowała naukowo, najwięcej czasu poświęcając zbieraniu i dokumentowaniu historii rodzinnego miasta – Ostrołęki. Ostatnie lata swojego życia (1989 – 1991) spędziła w Warszawie pod troskliwą opieką swej siostry Marii oraz jej dzieci: Doroty i Andrzeja. Do końca życia utrzymywała kontakty z rodzinnym miastem.

     Jako pierwsza otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Ostrołęki, Honorowego Członka Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki i Złotą Odznakę za Zasługi dla miasta Ostrołęki (pośmiertnie).

     Zmarła po długiej chorobie 2 listopada 1991 roku w szpitalu warszawskim i zgodnie ze swoją wolą spoczywa wraz z rodzicami na ostrołęckim cmentarzu.

     Dorobek naukowy Zofii Niedziałkowskiej jest bogaty. Należą do niego, oprócz monografii Ostrołęki, m.in. następujące publikacje: „Puszcza Zielona. Bory Ostrołęckie” (1981), „Obraz rzemiosła ostrołęckiego w okresie Drugiej Rzeczpospolitej (1918–1939)” (1985), „Kurpie. Bory Ostrołęckie” (1988). W maszynopisie pozostały inne opracowania dotyczące historii Ostrołęki, Zdun oraz Łowicza, a także artykuły opublikowane w czasopismach naukowych.

     Dokładnie 15 lat temu - 25.05.2005 roku - nasza szkoła przyjęła imię tej wybitnej ostrołęczanki.

   • wf online - edukacja zdrowotna 25.05.2020
    • wf online - edukacja zdrowotna 25.05.2020

    • Jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas wysiłku? 
     wf online - edukacja zdrowotna 25.05.2020 - Obrazek 1
   • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI DLA KLAS I-III ORAZ KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE
    • PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Z ELEMENTAMI DYDAKTYCZNYMI DLA KLAS I-III ORAZ KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. ZOFII NIEDZIAŁKOWSKIEJ W OSTROŁĘCE

    • Drodzy Rodzice

     Od 25 maja 2020 r. rusza realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci klas I – III, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje indywidulane lub grupowe dla kl. VIII. Rozwiązania te mają być stosowane przynajmniej do 7 czerwca.

     W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z procedurami zamieszczonymi na stronie internetowe szkoły.

     Z poważaniem

     Dyrektor

     Jolanta Gawarkiewicz

     Procedury Bezpieczenstwa.pdf