• Egzamin na kartę rowerową w czasie COVID-19 z programem KARTA ROWEROWA ON-LINE
    • Egzamin na kartę rowerową w czasie COVID-19 z programem KARTA ROWEROWA ON-LINE

    • Zapraszamy do zapoznania się i bezpłatnego przetestowania nowoczesnego narzędzia do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową - Karta Rowerowa ON-LINE. Program umożliwia przeprowadzenie teoretycznego egzaminu na kartę rowerową w czasie nauczania na odległość, związanego z pandemią COVID-19.

     Wprowadzone zostały cztery pakiety:

     • NAUKA I EGZAMIN: pakiet umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie nielimitowanej liczby egzaminów dla dowolnej liczby uczniów, a uczniom solidne przygotowanie się do testu
     • NAUKA I EGZAMIN dla małych szkół: pakiet umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie nielimitowanej liczby egzaminów dla ograniczonej liczby uczniów, a uczniom solidne przygotowanie się do testu
     • EGZAMIN: pakiet przeznaczony jest dla szkół, które chcą skorzystać z programu wyłącznie na czas egzaminu
     • NOWOŚĆ! UCZEŃ: pakiet przeznaczony dla rodziców dzieci, ubiegających się o uzyskanie karty rowerowej 

      

     Program Karta Rowerowa ON-LINE udostępniany jest dla szkół podstawowych oraz innych instytucji uprawnionych do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową w cenie:

      

     od 30 zł + VAT / rok(36,90 zł z VAT 23%)

      

     Od bieżącego roku szkolnego program mogą zakupić również rodzice, w ramach indywidualnego pakietu dla swojego dziecka. Koszt pakietu UCZEŃ, przeznaczonego dla rodzica to 15 zł + VAT / rok (18,45 zł / rok).

      

     Aby przekonać się o możliwościach programu w ramach każdego konta dostępny jest bezpłatny 14-dniowy okres testowy. W tym celu należy dokonać rejestracji, która nie jest równoznaczna z zakupem programu. To Państwo decydujecie czy chcecie nadal korzystać z programu.

      

     Istnieje również możliwość wypróbowania programu w wersji demonstracyjnej, bez konieczności rejestracji.

      

     Pełna oferta znajduje się na stronie https://www.kartarowerowa.net/oferta

      

     Program KARTA ROWEROWA ON-LINE powstał w oparciu o doświadczenie w pracy nauczycielskiej, z myślą zarówno o pedagogach jak i uczniach. Nauczycielom przygotowującym uczniów do egzaminu na kartę rowerową, platforma ma służyć jako skuteczne narzędzie usprawniające pracę, dzieciom natomiast daje możliwość rzetelnego przygotowania się do części teoretycznej egzaminu, a także pośrednio praktycznej. Jest także doskonałym narzędziem, umożliwiającym wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjne (TIK), wspomagającym proces dydaktyczny - można go wykorzystać na lekcjach wychowania komunikacyjnego w ramach lekcji techniki.

      

     Platforma posiada bazę ponad 200 pytań testowych zebranych w 5 kategoriach tematycznych, w tym skrzyżowań z najczęściej występującymi sytuacjami drogowymi. Program składa się z części ćwiczeniowej i egzaminacyjnej. Część ćwiczeniowa tzw. trening jest skuteczną formą nauki  oraz doskonałym sposobem sprawdzenia stanu swojej wiedzy przed egzaminem. Program daje możliwość przygotowywania się uczniów również w domu, po uprzednim ustaleniu przez nauczyciela dostępu do platformy. Część egzaminacyjna natomiast pozwala w szybki i łatwy sposób zweryfikować wiedzę uczniów na ostatecznym etapie czyli tzw. właściwego egzaminu, a także w trakcie nauki przeprowadzając próbny egzamin lub kartkówkę. Egzamin ma formę testu jednokrotnego wyboru  i uwzględnia treści, o których mowa w Ustawie z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (art.41 ust. 1). Program ustala wynik egzaminu w oparciu o zasady zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 r. poz. 512). Zaletą takiego rozwiązania jak platforma internetowa Karta Rowerowa OnLine jest natychmiastowa ocena egzaminu i szybki dostęp do wszystkich poszczególnych wyników, a także generowanie raportów podsumowujących dany egzamin (zbiorcze wyniki). Również rodzice mają możliwość wglądu do egzaminu dziecka, np. przez jego wydruk.

     Program zapewnia wiele wygodnych rozwiązań, ułatwiających pracę nauczyciela i pozwalających na bieżące monitorowanie postępów ucznia poprzez szybki podgląd jego podejść do próbnych egzaminów oraz kartkówek. Są to między innymi :

     • osobne konto i login dla każdego ucznia,
     • wygodny sposób generowania haseł (proste lub złożone),
     • ustalanie czasu trwania egzaminu, wybór ilości pytań, wybór kategorii pytań,
     • trzy warianty wyboru pytań (samodzielny wybór z bazy danych, losowy zestaw pytań taki sam dla każdego ucznia, losowy zestaw pytań inny dla każdego ucznia),
     • możliwość ukrycia czasu pozostałego do końca egzaminu, aby uczeń nie czuł presji,
     • możliwość zaprogramowania egzaminu na konkretną godzinę,
     • możliwość wydruku egzaminu, bazy pytań, zbiorczych raportów,
     • łatwe dodawanie uczniów do systemu i zarządzanie nimi oraz klasami (dodawanie pojedyncze lub  grupowy import z pliku CSV).

     Kolejną zaletą programu Karta Rowerowej ON-LINE jest to, iż wystarczy zakup jednego programu dla szkoły, ponieważ wszyscy nauczyciele chcący korzystać z platformy posiadają osobne konta.


     Platforma dostosowana jest do obsługi zarówno przez komputery jak i urządzenia mobilne (tablet, smatfon).


     Aplikacja została dostosowana do obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), dzięki czemu powierzane nam dane uczniów są bezpieczne. Nasza polityka prywatności znajduje się pod adresem https://www.kartarowerowa.net/polityka_prywatnosci
     Więcej informacji o programie oraz pełna oferta znajduje się na stronie https://www.kartarowerowa.net


     Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres info@kartarowerowa.net

   • WF online - edukacja zdrowotna 20 kwietnia 2020 r
    • WF online - edukacja zdrowotna 20 kwietnia 2020 r

    • Pierwsza pomoc przedmedyczna –
     co to jest i dlaczego warto jej udzielać?

    • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

    • Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

     Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określiliśmy również zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

     W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. 

     Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

     Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

     Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

     Sposoby realizowania kształcenia na odległość

     Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

     W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

     Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej